Potravinové doplnky sa pridávajú už takmer do všetkého, do veľkého množstva potravín, do farmaceutických a kozmetických výrobkov. Niektoré výrobky však obsahujú veľké množstvo škodlivých potravinových doplnkov. Ak ich dennodenne nevedomky konzumujeme, vystavujeme sa nebezpečiu, že naše telo bude na ne časom reagovať prepuknutím nejakého, možno aj vážneho ochorenia.
Výrobcovia a obchodníci tvrdia, že je to vraj pre ochranu nášho zdravia, lebo potraviny sa tak stávajú odolnejšie voči rozkladným procesom a choroboplodným mikroorganizmom. Ďalšími doplnkami vraj vylepšujú alebo zvýrazňujú prirodzenú vôňu, chuť, farbu a iné charakteristiky potravín, farmaceutických a  kozmetických výrobkov, ktoré vnímame našimi zmyslami. Zdá sa však, že v mnohých prípadoch ide skôr o nemalé zisky, ktoré potravinové doplnky výrobcom prinášajú, keďže potraviny už netreba toľko chladiť, netreba sa s nimi k zákazníkovi tak ponáhľať, ale najmä sa dajú predať aj výrobky mizernej kvality, stačí ich ofarbiť, ochutiť, aromatizovať a zakonzervovať.
Čo s tým? Zatiaľ jedinou a účinnou možnosťou je nakupovať iba bezpečné potraviny a ostatné výrobky, ktoré škodlivé doplnky neobsahujú. Tak si konečne aj výrobcovia a obchodníci začnú uvedomovať, že o ich nezdravé produkty je malý záujem a prestanú ich vyrábať a predávať. 
Potravinové doplnky (aditíva alebo inak É-čka) sú uvádzané na obaloch alebo štítkoch kupovaných potravín. Sú označované zvyčajne písmenom E za ktorým nasleduje číslo alebo býva uvedený iba slovný názov potravinového doplnku.

Toto rozdelenie potravinových doplnkov na červené, ružové a zelené je urobené pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť autorom tejto stránky, oficiálne sa takto nedelia.


E  (červené) sú potravinové doplnky nebezpečné pre zdravie.

E   (ružové) sú potravinové doplnky nebezpečné pre zdravie ak ich prijímame vo väčších množstvách.
E   (zelené) sú potravinové doplnky, u ktorých nie sú známe škodlivé účinky 
alergén  takto označené potravinové doplnky môžu vyvolať rôzne alergické a astmatické reakcie, kožný ekzém alebo astmatický záchvat u precitlivených jedincoch
Kypriace látky a látky regulujúce kyslosť


E500      uhličitan sodný (hydrogénuhličitan sodný, sóda bikarbóna)

v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E501      uhličitan draselný
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E503      uhličitan amónny
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E504      uhličitan horečnatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky, v medicíne sa používa sa ako antacid a preháňadlo
E505      uhličitan železnatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E507      kyselina chlorovodíková
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E508      chlorid draselný
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky, veľké množstvá môžu zapríčiniť tvorbu žalúdočných vredov
E509      chlorid vápenatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky, veľké množstvá môžu zapríčiniť tvorbu žalúdočných vredov
E510      chlorid amónny
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky, veľké množstvá zaťažujú pečeň a obličky. Pridáva sa najmä do múčnych potravín
E511      chlorid horečnatý
nie sú známe nežiadúce účinky
E512      chlorid cínatý
pridáva sa do nealkoholických nápojov a zaváraných výrobkov, v mnohých krajinách je používanie zakázané, nakoľko na pokusných zvieratách spôsobuje veľa závažných ochorení, poškodenie vnútorných orgánov, zápaly, poruchy krvotvorby
E513      kyselina sírová
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E514      síran sodný
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E515      síran draselný
nie sú známe nežiadúce účinky
E516      síran vápenatý
nie sú známe nežiadúce účinky
E517      síran amónny
nie sú známe nežiadúce účinky
E518      síran horečnatý
nie sú známe nežiadúce účinky, vo väčších množstvách pôsobí ako preháňadlo
E519      síran meďnatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky, vo veľkých množstvá môže spôsobiť tráviace problémy, závraty a bolesti hlavy
E520      síran hlinitý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky ale je podozrenie, že vo väčších množstvách by mohol spôsobovať niektoré závažné neurologické ochorenia
E521      síran sodnohlinitý
pozri E520
E522      síran draselnohlinitý
pozri E520
E523      síran amónnohlinitý
pozri E520
E524      hydroxid sodný
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E525      hydroxid draselný
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E526      hydroxid vápenatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E527      hydroxid amónny
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E528      hydroxid horečnatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E529      oxid vápenatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E530      oxid horečnatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E535      ferokyanid sodný
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E536       ferokyanid draselný
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E537       hexakyanoželeznatan mangánatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky ale v niektorých krajinách je zakázané jeho používanie
E538       ferokyanid vápenatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E539       tiosíran sodný
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E540       difosforečnan vápenatý
nie sú známe nežiadúce účinky, používa sa v pekárenstve
E541       fosforečnan sodnohlinitý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky ale je podozrenie, že vo väčších množstvách by mohol spôsobovať niektoré závažné ochorenia
E542       kostná múčka
nie sú známe nežiadúce účinky, získava sa z kostí
E543       vápenatosodný polyfosfát
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E544       vápenatý polyfosfát
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E545       amónny polyfosfát
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E546       difosforečnan horečnatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E550       kremičitan sodný
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky, ale pri väčšej konzumácii je riziko vzniku obličkových kremičitých kameňov
E551       oxid kremičitý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E552       kremičitan vápenatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E553a     kremičitan horečnatý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E553b     mastenec (zásaditý kremičitan horečnatý)
v doporučených množstvách nie sú známe nežiadúce účinky, rozsiahly odborný výskum ukázal, že jeho použitie v potravinárstve, farmácii alebo v kozmetike je bezpečné. Ak sa však používa mastenec znečistený inými minerálmi (napríklad azbestom), jeho bezpečnosť sa už nedá garantovať.
E554       kremičitan sodnohlinitý
dáva sa do práškov do pečiva, do sypkých potravín ako je kakao, sušené mlieko, v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky ale pre obsah hliníka je podozrenie, že vo väčších množstvách by mohol pôsobiť ako neurotoxín a spôsobovať niektoré závažné nervové ochorenia
E555       kremičitan draselnohlinitý
pozri E554
E556       kremičitan vápenatohlinitý
pozri E554
E557       kremičitan zimočnatý
používa sa málo, v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E558       kremičitan hlinitohorečnatý (bentonit)
používa sa na vyčírenie vína alebo džúsov, v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky ale vo väčších množstvách môže spôsobiť poruchy vstrebávania niektorých živín a vitamínov. Pre obsah hliníka je podozrenie, že vo väčších množstvách by mohol pôsobiť ako neurotoxín.
E559       kremičitan hlinitý (kaolín)
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky ale pre obsah hliníka je podozrenie, že vo väčších množstvách by mohol pôsobiť ako neurotoxín.
E560       kremičitan draselný
nie sú známe nežiadúce účinky
E561       vermikulit (hlinitokremičitan horčíka)
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky ale pre obsah hliníka je podozrenie, že vo väčších množstvách by mohol pôsobiť ako neurotoxín.
E562       sépiolit (zásaditý kremičitan horečnatý)
nie sú známe nežiadúce účinky
E563       sépiolitická hlina
nie sú známe nežiadúce účinky
E565       lignosulfonaty
nie sú známe nežiadúce účinky
E566       natrolity-fonolity
nie sú známe nežiadúce účinky, sú to zásadité magmatické horniny
E570       kyselina stearová (stearín)
nie sú známe nežiadúce účinky
E571       stearan amónny
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky
E572       stearan horečnatý
nie sú známe nežiadúce účinky
E573       stearan hlinitý
v malých množstvách nie sú známe nežiadúce účinky ale pre obsah hliníka je podozrenie, že vo väčších množstvách by mohol pôsobiť ako neurotoxín.
E574       kyselina glukónová
nie sú známe nežiadúce účinky
E575       glukónolaktón
nie sú známe nežiadúce účinky
E576       glukónan sodný
nie sú známe nežiadúce účinky
E577       glukónan draselný
nie sú známe nežiadúce účinky
E578       glukónan vápenatý
nie sú známe nežiadúce účinky
E579       glukónan železnatý
nie sú známe nežiadúce účinky, výrobkom dodáva farebnú stálosť, používa sa ako doplnok železa vo vitamínových výrobkoch, v malých množstvách je bezpečný
E580       glukónan horečnatý
nie sú známe nežiadúce účinky
E585       mliečnan železnatý
nie sú známe nežiadúce účinky
E598       syntetické vápenaté hlinitany
nie sú známe nežiadúce účinkyOchucovadlá


E620 alergén    kyselina glutámová
zvýrazňovač chute, náhrada soli, pridáva sa do množstva potravín, čínskych jedál, sáčkových polievok, omáčok, šalátov, astmatici môžu mať astmatickú reakciu, dýchavičnosť, môžu vzniknúť rôzne tráviace problémy, nevoľnosť, zvracanie, bolesti hlavy, nie je dovolené používať v potravinách určených pre malé deti. Ak pridáme tento doplnok do jedla aj horšej kvality, veľmi nám bude chutiť a budeme ho chcieť znovu. Po častej konzumácii si však môžeme vyvolať vyššie spomenuté problémy.
E621 alergén    glutaman sodný
pozri E620
E622 alergén    glutaman draselný
pozri E620
E623 alergén    glutaman vápenatý
pozri E620
E624 alergén   glutaman amónny
pozri E620
E625 alergén   glutaman horečnatý
pozri E620
E626 alergén   kyselina guanylová
môže vyvolať dnu, alergické a astmatické reakcie, zvyšuje obsah kyseliny močovej v tele
E627 alergén   guanylán sodný
pozri E626
E628 alergén   guanylán draselný
pozri E626
E629 alergén   guanylán vápenatý
pozri E626
E630 alergén   kyselina inozínová
môže vyvolať dnu, alergické a astmatické reakcie, môže zvyšovať obsah kyseliny močovej v tele
E631 alergén   inozínan sodný
pozri E630
E632 alergén   inozínan draselný
pozri E630
E633 alergén   inozínan vápenatý
pozri E630
E634 alergén   vápenaté ribonukleotidy
u citlivých osôb môže vyvolať astmu, žihľavku, opuch pier a jazyka až anafylaktický šok
E635 alergén   disodné ribonukleotidy
pozri E634
E636  maltol
vo väčších množstvách môže podráždiť tkanivá rôznych orgánov, môžeme mať problémy s tráviacim či vylučovacím ústrojenstvom
E637  etylmaltol
pozri E636
E640  glycín
nie sú známe nežiadúce účinky, pridáva sa do veľkého množstva potravín
E641  leucín
nie sú známe nežiadúce účinky
E642  lyzín
nie sú známe nežiadúce účinky
E650  octan zinočnatý
nie sú známe nežiadúce účinky


Antibiotiká


v tejto skupine je viacero rôznych antibiotík, pod označením E700-E717. Antibiotiká sa nesmú užívať ak nie sme chorí, pretože mnohé majú závažné vedľajšie účinky. Ich použitie v potravinách by nemalo byť prípustné, nakoľko časom by vznikali odolné kmene choroboplodných baktérií, na ktoré by antibiotiká prestali účinkovať.E710  spiramycín
nie sú známe nežiadúce účinky, je to antibiotikum široko využívané v medicíne. Jeho použitie bežne v potravinách by nemalo byť prípustné, nakoľko časom by vznikali odolné kmene baktérií, na ktoré by už spiramycín neúčinkoval
E713  tylozín
nie sú známe nežiadúce účinky, je to antibiotikum široko využívané vo veterinárnej medicíne. Jeho použitie bežne v potravinách by nemalo byť prípustné, nakoľko časom by vznikali odolné kmene baktérií, na ktoré by už tylozín neúčinkovalspýtajte sa ako vyzdravieť:
informácie o bylinných kúrach

ďalšia (veľká) stránka dr.Chreňa:
http://www.liecbabylinkami.euweb.cz/